Thailand är ett vanligt resmål för många svenskar. Men de flesta tar sig dit med flyg. Några unga män från Karlskoga har bestämt sig för att ta sig dit på ett annat sätt, drivna av sin egen energi.

Det sägs ibland, lite skämtsamt, att Sverige har 26 landskap. Vilket som är det tjugosjätte varierar, men det är inte ovanligt att Phuket anges som detta. Det är Thailands största ö, och en populär turistdestination för svenskar och många andra nationaliteter. Turisternas närvaro märks på flera sätt, bl.a. i det faktum att medelinkomsten på ön är den högsta i hela Thailand. Det bör dock poängteras att det är just en medelinkomst. Det finns de som tjänar betydligt mer, och de som knappt tjänar något alls.

Phuket drabbades hårt av tsunamin 2004, och många barn på ön blev föräldralösa. I Muang Mai finns ett barnhem för barn som förlorat sina föräldrar, eller vars föräldrar behöver avlastning efter att de förlorat sina hem. Barnhemmet drivs av stiftelsen Happy Child.

Hela vägen till Phuket

Om Phuket är ett svenskt landskap borde det gå att cykla dit, eller hur? Så tänkte kanske Tomi Blumén, Calle Wollgård, Christofer Johansson och Fredrik Jessen från Karlskoga. Det ska ta sig hela vägen från Värmland till Phuket på cykel, även om det också kommer att bli en del båtfärder. Syftet är att samla in pengar till barnhemmet i Muang Mai, där Calle Wollgård tidigare volontärarbetat.

Cykelturen till Thailand beräknas ta mellan åtta och tio månader, eftersom sträckan som ska tillryggaläggas är ungefär 1600 mil. Ingen i gruppen har någon erfarenhet av extrem cykling sedan tidigare, men de försäkrar att de kan cykla, och att de är förberedda inför de problem som kan dyka upp på vägen. Planeringen inför turen har tagit ett år bara den, och var och en kommer att ha med sig ungefär 30 kilo packning.

Mer om resan finns att läsa här.